ŞİRKET POLİTİKAMIZ

BAKSAN  A.Ş.’nin vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet veririz.

• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

• Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

• İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi

yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

AYRIMCILIK POLİTİKASI

  • Baksan Yürüyen Merdiven A.Ş. Olarak, tüm çalışanlarımıza eşit davranmayı ilke edindiğimiz gibi çalışanların da kendi aralarında  herhangi bir şekilde ırk,cinsiyet, din, milliyet ve siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılık yapmamaları için gereken tüm şartları hazırladığımızı beyan ederiz.

ÇALIŞAN GÜVENLİK POLİTİKASI

  • Çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin her türlü güvenliğini kontrol altına almaktayız. Güvenlik konusu tüm çalışanların önceliği olmalıdır. Tehditlerin önceden algılanması amacıyla her çalışan bu konuda eğitim alır. Kritik nokta çalışanlarının eğitimi ve çalışma esasları prosedür ve talimatlarla ayrıca belirlenmiştir. Kaza ve acil durumlara karşı firmada oluşturulmuş güvenlik konseyi tüm bu faaliyetleri yürütür. Güvenlik konusunda ki açık noktaların ilgililere bildirilmesi halinde çalışanlar bu konu ile ilgili ödüllendirilir. Bu politika yıllık olarak gözden geçirilir ve gerekli revizyonlar yapılır.

ÇEVRE POLİTİKASI

  • Endüstrinin ve sanayinin hızla geliştiği dünyamızda, üretimin ve beraberinde tüketimin de artması sonucu doğal kaynakların hızla tükenmesi, iklim değişikliğinin çevre ve canlılar üzerinde ki olumsuz etkilerinin hissedilmeye başlanması, geri dönüşümü mümkün olmayan tahribatları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Baksan Yürüyen Merdiven A.Ş. olarak ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarına uygun üretim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve yaşam döngüsüne pozitif katkı sağlayacak ürünler tasarlamayı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra emisyonlar vb. durumlardan kaynaklı istemsizce çevreye verdiğimiz zararların bir nebze de olsa telafisini yapabilmek adına TEMA Vakfı vb. sosyal kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  • En değerli varlığımızın çalışanlarımız olduğu bilinciyle, yasal ve insani standartlar çerçevesinde tüm personele sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamak, risk analizleri yaparak risklerin önceden belirlenmesini, gerekli önlemlerinin alınması ve risk düzeyinin en aza indirilmesini hedeflemekteyiz.

KALİTE POLİTİKASI

  • Yeniliği ve yaratıcılığı ilke edinmiş personelimizle sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefleyerek, insan sağlığı, çevre temizliği ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ulusal ve uluslar arası standartlar çerçevesinde şeffaf bir çalışma ortamında araç üstü ekipmanları yapmayı taahhüt ederiz.

ZORLA ÇALIŞTIRMA POLİTİKASI

  • Tüm çalışanların iş akdinin başlangıcından sonlanmasına kadar ki süreçte hiçbir şekilde depozit alma, şahsi kimlik belgelerine el koyma ve benzeri uygulamalar ile zorla çalıştırmanın hiçbir şekilde uygulanmamaktadır. Ayrıca mahkum işçi ve zorla çalıştırmayı gerektiren haller bulunmamaktadır.

Genel Müdür

Erol BAKBAK